413709

इलेक्ट्रिकल्स

हरिहर इन्व्हर्टर आणि बॅटरी
हरिहर इन्व्हर्टर आणि बॅटरी

मालकाचे नाव – सुधीर ज्ञानदेव भगत

पत्ता – नेवासा रोड , श्रीरामपुर , हॉटेल उदय पॅलेस शेजारी

नामांकीत कंपन्यांचे इन्व्हर्टर आणि बॅटरी  येथे मिळतील.

इन्व्हर्टर आणि बॅटरी सेल्स सर्व्हिस मिळतील 

फोन नं. – ९८५०६०८१४८

  1. दुकानाची वेळ – स. ८.३० ते संध्या. ९

977 total views, 0 views today

तिर्थ ईलेट्रीकल्स
तिर्थ ईलेट्रीकल्स

मालकाचे नाव – विजय दिनेश कोठारी

पत्ता – गिरमे बिल्डींग , गिरमे चौक , शिवाजी रोड , श्रीरामपूर

सर्व नामांकित कंपन्याचे इलेक्ट्रीकल मेटरियल योग्य दरात मिळेल

मोबाईल नं – 9423755765, 8055722425

दुकानाची वेळ – स. 9 ते संध्या. 8

1,020 total views, 0 views today

राजेश इलेक्ट्रिकल्स
राजेश इलेक्ट्रिकल्स

मालकाचे नाव –  हरिष मुरलीधर शर्मा

पत्ता –   गुरूनानक मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन समोर ,

 मेनरोड, श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचे रिपेअरिंग करून मिळेल.

फोन नं. – ७२७६१६९५८४

दुकानाची वेळ – स. ८ ते संध्या. ८

1,189 total views, 0 views today

श्रीकृष्ण इलेक्ट्रीकल्स & रिवायंडींग सेंटर
श्रीकृष्ण इलेक्ट्रीकल्स & रिवायंडींग सेंटर

मालकाचे नाव – बाळासाहेब सिन्नरकर

पत्ता – नेवासा रोड,श्रीरामपुर, लक्ष्मी नारायण हॉटेल समोर

स्टार्टर, सबर्सीबल पंप, ओपनवेल, मोनोब्लि सिंगल फेज़, जेटपंप,

सर्व प्रकारची इलेट्रिकल कामे काळजीपुर्वक केली जातील.

मोबाईल नं – ९२७०७५५७५२

1,203 total views, 0 views today

रिध्दी एंटरप्रायजेस

मालकाचे नाव – गिरीश ज.बांठीया.

मोबाईल नं. – ९८९०२७९५६७, ९८६०४२८४३४.

पत्ता –शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे वाॅयर प्युरीफायरचे विक्रेते.

वेळ – स. ८ ते संध्या.९

1,227 total views, 0 views today

अमन इलेक्ट्रीशियन अाणि रिवाईंडर्स वर्कशाॅप
अमन इलेक्ट्रीशियन अाणि रिवाईंडर्स वर्कशाॅप

मालकाचे नाव – रियाजभाई

मोबाईल नं. – ७७४४००४६६६

पत्ता – हरिकमल प्लाझा, ग्राऊंड प्लोअर , नगरपरिषदेजवळ, शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

फॅन, मिक्सर, कुलर, वाॅशिंग मशिन सिंगल फेज/३ फेज मोटार रिवाईडींग.

वेळ – स. ९ ते संध्या. ८.३०

1,210 total views, 0 views today

श्री साई इलेक्ट्रिकल्स
श्री साई इलेक्ट्रिकल्स

मालकाचे नाव – तासकर बंधू

मोबाईल नं. – ८०८७५८४६९०, ९८६०६८६९७०.

पत्ता –आगाशे हाॅस्पिटल समोर, मेनरोड, श्रीरामपूर.

आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक सामानाची विक्री व दुरूस्ती करून मिळेल.

हाऊस फिटींगची कामे केली जातील.

वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,210 total views, 0 views today


हरिहर इन्व्हर्टर आणि बॅटरी
हरिहर इन्व्हर्टर आणि बॅटरी

मालकाचे नाव – सुधीर ज्ञानदेव भगत

पत्ता – नेवासा रोड , श्रीरामपुर , हॉटेल उदय पॅलेस शेजारी

नामांकीत कंपन्यांचे इन्व्हर्टर आणि बॅटरी  येथे मिळतील.

इन्व्हर्टर आणि बॅटरी सेल्स सर्व्हिस मिळतील 

फोन नं. – ९८५०६०८१४८

  1. दुकानाची वेळ – स. ८.३० ते संध्या. ९

980 total views, 0 views today

तिर्थ ईलेट्रीकल्स
तिर्थ ईलेट्रीकल्स

मालकाचे नाव – विजय दिनेश कोठारी

पत्ता – गिरमे बिल्डींग , गिरमे चौक , शिवाजी रोड , श्रीरामपूर

सर्व नामांकित कंपन्याचे इलेक्ट्रीकल मेटरियल योग्य दरात मिळेल

मोबाईल नं – 9423755765, 8055722425

दुकानाची वेळ – स. 9 ते संध्या. 8

1,023 total views, 0 views today

राजेश इलेक्ट्रिकल्स
राजेश इलेक्ट्रिकल्स

मालकाचे नाव –  हरिष मुरलीधर शर्मा

पत्ता –   गुरूनानक मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन समोर ,

 मेनरोड, श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचे रिपेअरिंग करून मिळेल.

फोन नं. – ७२७६१६९५८४

दुकानाची वेळ – स. ८ ते संध्या. ८

1,192 total views, 0 views today

श्रीकृष्ण इलेक्ट्रीकल्स & रिवायंडींग सेंटर
श्रीकृष्ण इलेक्ट्रीकल्स & रिवायंडींग सेंटर

मालकाचे नाव – बाळासाहेब सिन्नरकर

पत्ता – नेवासा रोड,श्रीरामपुर, लक्ष्मी नारायण हॉटेल समोर

स्टार्टर, सबर्सीबल पंप, ओपनवेल, मोनोब्लि सिंगल फेज़, जेटपंप,

सर्व प्रकारची इलेट्रिकल कामे काळजीपुर्वक केली जातील.

मोबाईल नं – ९२७०७५५७५२

1,206 total views, 0 views today

रिध्दी एंटरप्रायजेस

मालकाचे नाव – गिरीश ज.बांठीया.

मोबाईल नं. – ९८९०२७९५६७, ९८६०४२८४३४.

पत्ता –शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे वाॅयर प्युरीफायरचे विक्रेते.

वेळ – स. ८ ते संध्या.९

1,230 total views, 0 views today

अमन इलेक्ट्रीशियन अाणि रिवाईंडर्स वर्कशाॅप
अमन इलेक्ट्रीशियन अाणि रिवाईंडर्स वर्कशाॅप

मालकाचे नाव – रियाजभाई

मोबाईल नं. – ७७४४००४६६६

पत्ता – हरिकमल प्लाझा, ग्राऊंड प्लोअर , नगरपरिषदेजवळ, शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

फॅन, मिक्सर, कुलर, वाॅशिंग मशिन सिंगल फेज/३ फेज मोटार रिवाईडींग.

वेळ – स. ९ ते संध्या. ८.३०

1,213 total views, 0 views today

श्री साई इलेक्ट्रिकल्स
श्री साई इलेक्ट्रिकल्स

मालकाचे नाव – तासकर बंधू

मोबाईल नं. – ८०८७५८४६९०, ९८६०६८६९७०.

पत्ता –आगाशे हाॅस्पिटल समोर, मेनरोड, श्रीरामपूर.

आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक सामानाची विक्री व दुरूस्ती करून मिळेल.

हाऊस फिटींगची कामे केली जातील.

वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,213 total views, 0 views today

165 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *