413709

इलेक्ट्रॉनिक्स

प्रकाश रेडिआे अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रकाश रेडिआे अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव – प्रकाश पाटील 

पत्ता –  नेवासा रोड  ,श्रीरामपुर.

सर्व प्रकारचे LED , LCD,  हार्डवेअर

रिपेअरिंग करुन मिळण्याचे ठिकाण

ई-मेल – prakash patil 11525@gmail.com

फोन नं. – 9890368688

दुकानाची वेळ – स. 9. ते संध्या. 9

644 total views, 0 views today

निलम इलेक्ट्रॉनिक्स
निलम इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव –  संदिप लोंगाणी

पत्ता –  शाॅप नं – ५३  गुरूनानक मार्केट, भाजी

मार्केट समोर, मेनरोड, श्रीरामपूर

ई-मेल- sandeeplongani@rediffmail.com

फोन नं. – ०२४२२-२२४१३४

दुकानाची वेळ – स. ११  ते संध्या. ९

1,050 total views, 0 views today

जिवन रेडिअो हाऊस
जिवन रेडिअो हाऊस

मालकाचे नाव – भरतलाल रोहेरा ,सुनिल रोहेरा

पत्ता –  मेनरोड,आगाशे हाॅस्पिटल  जवळ, श्रीरामपुर.

Refrigerator, LED, AC, Mobile phones, washing

machine  and  allrange  electronics.

फोन नं. ९८५०१२८७९७,९२७०६६२२७७,९१६८०२२२४०

ई-मेल – jeevanradiohouse@reddifmail.com

bittuankush05@gmail.com

दुकानाची वेळ –  स. १०  ते संध्या. ९.

1,070 total views, 0 views today

अमित इलेक्ट्राॅनिक्स
अमित इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे  नाव – नंदकुमार कोठारी, मयुर  कोठारी

पत्ता –  चंद्ररूप काॅमप्लेक्स् ,  समता

 पतसंस्थे जवळ ,  मेनरोड,   श्रीरामपुर.

LG,  Whirlpool ,Godrej ,Sony ,Samsung ,Sansui ,Videocon

फोन नं. – ९८२२२९५५४४

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,059 total views, 0 views today

सागर ईलेक्ट्रॅानिक्स
सागर ईलेक्ट्रॅानिक्स

मालकाचे नाव – सुभाष गांधी, सागर गांधी,

पत्ता –    मेनरोड, युनियन बॅंक ,श्रीरामपुर.

याेग्य दरात बजाज फाईनान्स उपलब्ध आहे.

ई-मेल –  sagarelectronicsshr@gmail.com

फोन नं. –9881766374,9881970072

दुकानाची वेळ – स. 9.30 ते संध्या. 8

1,064 total views, 0 views today

साई सिमरन इलेक्ट्राॅनिक्स
साई सिमरन इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव – रिमप्रीत सिंग  बत्रा

पत्ता –  गुरूनानक मार्केट  , गाळा नं २५,

गांधी  पुतळ्यासमोरमेनरोड, श्रीरामपुर.

ई-मेल – rimpreets@gmail.com

फोन नं.  ९६०४७८०१५३

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ९

 

1,034 total views, 0 views today

हंस इलेक्ट्राॅनिक्स
हंस इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव : रिमप्रीत  सिंग  बत्रा 

पत्ता  गुरूनानक मार्केट,गाळा नं २७,गांधी

 पुतळ्यासमोर,श्रीरामपुर

फोन नं. : ९६०४७८०१५३

ई-मेल – rimpreets@gmali.com

दुकानाची वेळ : स. 10 ते संध्या. 9

1,061 total views, 0 views today

न्यु गोल्डन इलेक्ट्राॅनिक्स
न्यु गोल्डन इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव – मदन एस. बत्रा, चेतन एस .बत्रा

पत्ता – शाॅप नं-२३, गुरूनानक मार्केट,गांधी

पुतळ्याजवळ,मेनरोड, श्रीरामपूर.

 आमच्याकडे सर्व प्रकारचे टि.व्ही.,डि.व्ही.डी.,डी.टी.ए़च,

डिश टिव्ही,फ्रिज,कुलर,फॅन, मिक्सर,रेडीओ,

ईस्त्री , इत्यादी होलसेल भावात मिळेल.

मोबाईल नं. – 9270857080, 9890427999

वेळ – स. 10 ते संध्या. 9

1,056 total views, 0 views today

अमर रेडिओ सर्व्हिस
अमर रेडिओ सर्व्हिस

मालकाचे नाव : विजय गोयल

पत्ता : राम मंदिर रोड, श्रीरामपूर

फोन नं : ९२७०८६५५४४

वेळ : सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ९:०० पर्यंत

email id : luckyy.goyal@gmail.com

अधिक माहिती : कार-टेप,टी.व्हि,मोबाईल इ. रिपेरींग

1,059 total views, 0 views today

जय जलाराम एन्टरप्राईजेस्
जय जलाराम एन्टरप्राईजेस्

मालकाचे नाव – कमलेश ठक्कर

मोबाईल नं. – ९८९०६९९५५९ .

पत्ता –पाॅप्युलर शाॅपींग काॅॅॅम, मेनरोड, श्रीरामपूर.

Future  Security  Solution

Dealer’s for TATA Sky and C.C.TV Camera Systems

SALES AND SERVICE

वेळ – स. ९ ते संध्या. ८

1,048 total views, 0 views today

वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स
वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव – हेमंत कृष्णाराव सारंगधर

मोबाईल नं. 9270174848.

पत्ता – किशोर  टॉकीज जवळ , शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू –  मोबाईल,  फ्रिज, A.C. TV, ई.

Facebook Id- Hemant Sarangadhar

दुकानाची वेळ- स. १० ते संध्या. 10.

1,042 total views, 0 views today

साईनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स
साईनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स

 

मालकाचे नाव – भाऊसाहेब रामभाऊ भाग्यवान.

मोबाईल नं. – ९५११९००९७५

पत्ता – डावखर रोड, श्रीरामपुर.

सर्व प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक आयटम.

दुकानाची वेळ- स. १० ते संध्या. ७

1,058 total views, 0 views today


प्रकाश रेडिआे अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रकाश रेडिआे अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव – प्रकाश पाटील 

पत्ता –  नेवासा रोड  ,श्रीरामपुर.

सर्व प्रकारचे LED , LCD,  हार्डवेअर

रिपेअरिंग करुन मिळण्याचे ठिकाण

ई-मेल – prakash patil 11525@gmail.com

फोन नं. – 9890368688

दुकानाची वेळ – स. 9. ते संध्या. 9

647 total views, 0 views today

निलम इलेक्ट्रॉनिक्स
निलम इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव –  संदिप लोंगाणी

पत्ता –  शाॅप नं – ५३  गुरूनानक मार्केट, भाजी

मार्केट समोर, मेनरोड, श्रीरामपूर

ई-मेल- sandeeplongani@rediffmail.com

फोन नं. – ०२४२२-२२४१३४

दुकानाची वेळ – स. ११  ते संध्या. ९

1,053 total views, 0 views today

जिवन रेडिअो हाऊस
जिवन रेडिअो हाऊस

मालकाचे नाव – भरतलाल रोहेरा ,सुनिल रोहेरा

पत्ता –  मेनरोड,आगाशे हाॅस्पिटल  जवळ, श्रीरामपुर.

Refrigerator, LED, AC, Mobile phones, washing

machine  and  allrange  electronics.

फोन नं. ९८५०१२८७९७,९२७०६६२२७७,९१६८०२२२४०

ई-मेल – jeevanradiohouse@reddifmail.com

bittuankush05@gmail.com

दुकानाची वेळ –  स. १०  ते संध्या. ९.

1,073 total views, 0 views today

अमित इलेक्ट्राॅनिक्स
अमित इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे  नाव – नंदकुमार कोठारी, मयुर  कोठारी

पत्ता –  चंद्ररूप काॅमप्लेक्स् ,  समता

 पतसंस्थे जवळ ,  मेनरोड,   श्रीरामपुर.

LG,  Whirlpool ,Godrej ,Sony ,Samsung ,Sansui ,Videocon

फोन नं. – ९८२२२९५५४४

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,062 total views, 0 views today

सागर ईलेक्ट्रॅानिक्स
सागर ईलेक्ट्रॅानिक्स

मालकाचे नाव – सुभाष गांधी, सागर गांधी,

पत्ता –    मेनरोड, युनियन बॅंक ,श्रीरामपुर.

याेग्य दरात बजाज फाईनान्स उपलब्ध आहे.

ई-मेल –  sagarelectronicsshr@gmail.com

फोन नं. –9881766374,9881970072

दुकानाची वेळ – स. 9.30 ते संध्या. 8

1,067 total views, 0 views today

साई सिमरन इलेक्ट्राॅनिक्स
साई सिमरन इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव – रिमप्रीत सिंग  बत्रा

पत्ता –  गुरूनानक मार्केट  , गाळा नं २५,

गांधी  पुतळ्यासमोरमेनरोड, श्रीरामपुर.

ई-मेल – rimpreets@gmail.com

फोन नं.  ९६०४७८०१५३

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ९

 

1,037 total views, 0 views today

हंस इलेक्ट्राॅनिक्स
हंस इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव : रिमप्रीत  सिंग  बत्रा 

पत्ता  गुरूनानक मार्केट,गाळा नं २७,गांधी

 पुतळ्यासमोर,श्रीरामपुर

फोन नं. : ९६०४७८०१५३

ई-मेल – rimpreets@gmali.com

दुकानाची वेळ : स. 10 ते संध्या. 9

1,064 total views, 0 views today

न्यु गोल्डन इलेक्ट्राॅनिक्स
न्यु गोल्डन इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव – मदन एस. बत्रा, चेतन एस .बत्रा

पत्ता – शाॅप नं-२३, गुरूनानक मार्केट,गांधी

पुतळ्याजवळ,मेनरोड, श्रीरामपूर.

 आमच्याकडे सर्व प्रकारचे टि.व्ही.,डि.व्ही.डी.,डी.टी.ए़च,

डिश टिव्ही,फ्रिज,कुलर,फॅन, मिक्सर,रेडीओ,

ईस्त्री , इत्यादी होलसेल भावात मिळेल.

मोबाईल नं. – 9270857080, 9890427999

वेळ – स. 10 ते संध्या. 9

1,059 total views, 0 views today

अमर रेडिओ सर्व्हिस
अमर रेडिओ सर्व्हिस

मालकाचे नाव : विजय गोयल

पत्ता : राम मंदिर रोड, श्रीरामपूर

फोन नं : ९२७०८६५५४४

वेळ : सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ९:०० पर्यंत

email id : luckyy.goyal@gmail.com

अधिक माहिती : कार-टेप,टी.व्हि,मोबाईल इ. रिपेरींग

1,062 total views, 0 views today

जय जलाराम एन्टरप्राईजेस्
जय जलाराम एन्टरप्राईजेस्

मालकाचे नाव – कमलेश ठक्कर

मोबाईल नं. – ९८९०६९९५५९ .

पत्ता –पाॅप्युलर शाॅपींग काॅॅॅम, मेनरोड, श्रीरामपूर.

Future  Security  Solution

Dealer’s for TATA Sky and C.C.TV Camera Systems

SALES AND SERVICE

वेळ – स. ९ ते संध्या. ८

1,051 total views, 0 views today

वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स
वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव – हेमंत कृष्णाराव सारंगधर

मोबाईल नं. 9270174848.

पत्ता – किशोर  टॉकीज जवळ , शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू –  मोबाईल,  फ्रिज, A.C. TV, ई.

Facebook Id- Hemant Sarangadhar

दुकानाची वेळ- स. १० ते संध्या. 10.

1,045 total views, 0 views today

साईनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स
साईनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स

 

मालकाचे नाव – भाऊसाहेब रामभाऊ भाग्यवान.

मोबाईल नं. – ९५११९००९७५

पत्ता – डावखर रोड, श्रीरामपुर.

सर्व प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक आयटम.

दुकानाची वेळ- स. १० ते संध्या. ७

1,061 total views, 0 views today

167 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *