413709

किराणा दुकान

मज्जिद अब्दुल गफ्फार
मज्जिद अब्दुल गफ्फार

मालकाचे नाव –  अब्दुल गफ्फार दाऊद 

पत्ता –  नेवासा रोड ,राधिका हाॅटेल समोर, श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचा किराणा ,होलसेल रीटेल, विक्रते

त्याच प्रकारे किराणा माल योग्य भावात मिळेल

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९

1,339 total views, 0 views today

यश धान्य भांडार
यश धान्य भांडार

मालकाचे नाव –  कमलेश अशोकचंद दूधेडिया

पत्ता –  वार्ड नं 6 , उंडे हास्पिटल समोर, दत्ता कप शेजारी , श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचे गहू, बाजरी, ज्वारी, तादूळ, योग्य व ठोक भावात

घरपोच मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 92266315294

दुकानाची वेळ – स. 8. ते संध्या. 8

1,364 total views, 0 views today


मज्जिद अब्दुल गफ्फार
मज्जिद अब्दुल गफ्फार

मालकाचे नाव –  अब्दुल गफ्फार दाऊद 

पत्ता –  नेवासा रोड ,राधिका हाॅटेल समोर, श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचा किराणा ,होलसेल रीटेल, विक्रते

त्याच प्रकारे किराणा माल योग्य भावात मिळेल

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९

1,342 total views, 0 views today

यश धान्य भांडार
यश धान्य भांडार

मालकाचे नाव –  कमलेश अशोकचंद दूधेडिया

पत्ता –  वार्ड नं 6 , उंडे हास्पिटल समोर, दत्ता कप शेजारी , श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचे गहू, बाजरी, ज्वारी, तादूळ, योग्य व ठोक भावात

घरपोच मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 92266315294

दुकानाची वेळ – स. 8. ते संध्या. 8

1,367 total views, 0 views today

210 total views, 0 views today