413709

दवाखाना

घोगरे क्लिनिक
घोगरे क्लिनिक

मालकाचे नाव – डॉ. अजित विलास घोगरे , डॉ. शितल आजित घोगरे

पत्ता – चंद्ररूप काॅम्प्लेक्स , शिवाजी रोड,  श्रीरामपुर.

सर्व  प्रकारचे  दातांचे  उपचार  केले जातील.

ई-मेल –  ajit@rediffmail.com

फोन नं. – (०२४२२) २२१७०९

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ८

276 total views, 8 views today


घोगरे क्लिनिक
घोगरे क्लिनिक

मालकाचे नाव – डॉ. अजित विलास घोगरे , डॉ. शितल आजित घोगरे

पत्ता – चंद्ररूप काॅम्प्लेक्स , शिवाजी रोड,  श्रीरामपुर.

सर्व  प्रकारचे  दातांचे  उपचार  केले जातील.

ई-मेल –  ajit@rediffmail.com

फोन नं. – (०२४२२) २२१७०९

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ८

279 total views, 11 views today

30 total views, 1 views today