413709

नाष्टा सेंटर

बुवा हलवाई
बुवा हलवाई

मालकाचे नाव  –  चंद्रकांत निवृत्ती क्षिरसागर

पत्ता  –  मेनरोड, श्रीरामपूर

 सर्व प्रकारचे स्वीट्स व नाष्ट्याचे पदार्थ मिळतील

फोन नं –  ९८२२२४४६३०  , ०२४२२-२२२१९१

वेळ –  स. ७.३० ते संध्या ९ पर्यत

887 total views, 0 views today

दत्त भुवन
दत्त भुवन

मालकाचे नाव – योगेश रमेश वैद्य

मोबाईल नं. ९१४५७८९४१८

पत्ता – मेन रोड, किशोर टॉकी शेजारी

पुरीभाजी, मिसळ, पापडी, वडापाव, डोसा, जिलेबी उपवासाचे पदार्थ.

वेळ – स. ७ ते संध्या. ७.३०

897 total views, 0 views today


बुवा हलवाई
बुवा हलवाई

मालकाचे नाव  –  चंद्रकांत निवृत्ती क्षिरसागर

पत्ता  –  मेनरोड, श्रीरामपूर

 सर्व प्रकारचे स्वीट्स व नाष्ट्याचे पदार्थ मिळतील

फोन नं –  ९८२२२४४६३०  , ०२४२२-२२२१९१

वेळ –  स. ७.३० ते संध्या ९ पर्यत

890 total views, 0 views today

दत्त भुवन
दत्त भुवन

मालकाचे नाव – योगेश रमेश वैद्य

मोबाईल नं. ९१४५७८९४१८

पत्ता – मेन रोड, किशोर टॉकी शेजारी

पुरीभाजी, मिसळ, पापडी, वडापाव, डोसा, जिलेबी उपवासाचे पदार्थ.

वेळ – स. ७ ते संध्या. ७.३०

900 total views, 0 views today

115 total views, 0 views today