413709

प्रायव्हेट क्लासेस

पाठक क्लासेस
पाठक क्लासेस

शिक्षकाचे नाव – पाठक साईनाथ बाळनाथ.

मोबाईल नं – ९७६७२६७४३१ , ९०२८८१९०१८.

ई-मेल – pthakclasses2010@gmail.com

पत्ता – शाखा नं १ – मार्केटयार्डच्या मागे, शेळके हॉस्पिटल रोड, वार्ड नं.७, श्रीरामपूर.

शाखा नं २ – मातृछाया हौसिंग सोसायटी, हरेगाव.

८ वी ते १० वी गणित, विज्ञान, इंग्रजी क्लासेस,

११ वी, १२ वी Math, Physics, Chemistry, Biology & Accounting,

तसेच स्पोकन इंग्लिश इ. क्लासेस घेतले जातात.

टिप – १००% प्रगतीची हमी , आम्ही देणार!

963 total views, 0 views today

फ्रेंच बेसिक कोर्स
फ्रेंच बेसिक कोर्स

शिक्षकाचे नाव – कोऱ्हाळे मोहन रमेश.

मोबाईल नं. – ८६०५०१७५८५.

ई-मेल – korhalemr@gmail.com

पत्ता – मार्केट यार्ड, खंडोबा मंदिरा जवळ, श्रीरामपूर.

येथे फ्रेंच भाषेचे संपुर्ण ज्ञान मिळेल.

टिप – आता फ्रेंच भाषा शिकण्यासाठी पुणे किंवा मुंबईला जाण्याची गरज नाही.

श्रीरामपूर मध्येच मिळवा फ्रेंच भाषेचे ज्ञान.

963 total views, 0 views today


पाठक क्लासेस
पाठक क्लासेस

शिक्षकाचे नाव – पाठक साईनाथ बाळनाथ.

मोबाईल नं – ९७६७२६७४३१ , ९०२८८१९०१८.

ई-मेल – pthakclasses2010@gmail.com

पत्ता – शाखा नं १ – मार्केटयार्डच्या मागे, शेळके हॉस्पिटल रोड, वार्ड नं.७, श्रीरामपूर.

शाखा नं २ – मातृछाया हौसिंग सोसायटी, हरेगाव.

८ वी ते १० वी गणित, विज्ञान, इंग्रजी क्लासेस,

११ वी, १२ वी Math, Physics, Chemistry, Biology & Accounting,

तसेच स्पोकन इंग्लिश इ. क्लासेस घेतले जातात.

टिप – १००% प्रगतीची हमी , आम्ही देणार!

966 total views, 0 views today

फ्रेंच बेसिक कोर्स
फ्रेंच बेसिक कोर्स

शिक्षकाचे नाव – कोऱ्हाळे मोहन रमेश.

मोबाईल नं. – ८६०५०१७५८५.

ई-मेल – korhalemr@gmail.com

पत्ता – मार्केट यार्ड, खंडोबा मंदिरा जवळ, श्रीरामपूर.

येथे फ्रेंच भाषेचे संपुर्ण ज्ञान मिळेल.

टिप – आता फ्रेंच भाषा शिकण्यासाठी पुणे किंवा मुंबईला जाण्याची गरज नाही.

श्रीरामपूर मध्येच मिळवा फ्रेंच भाषेचे ज्ञान.

966 total views, 0 views today

133 total views, 0 views today