413709

बांगड्यांचे दुकान

जगदंबा बँगल्स (रुमाल हाऊस)
जगदंबा बँगल्स (रुमाल हाऊस)

मालकाचे नाव – एस.एम.राव

पत्ता – हनुमान मंदीरा समोर, स्टेशन रोड,श्रीरामपूर

फोन नं – ९८५०१४६०७४

ई मेल – vivekrao@gmail.com

काच,मेटल,प्लॅस्टिक,अशा सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळतील

तसेच वेगवेगळ्या प्रकाराचे रुमाल मिळतील

वेळ – स.९. ते संध्या. ८.३० पर्यत

1,062 total views, 0 views today

सोनी बँगल्स् स्टोअर्स (होलसेल व्यापारी)
सोनी बँगल्स् स्टोअर्स (होलसेल व्यापारी)

मालकाचे नाव  –  हरेंद्र गुप्ता

पत्ता –  इंदिरा कॉम्प्लेक्स , क्रॉस मेनरोड, रंगोली समोर, श्रीरामपूर

फोन नं  –  ९४२२७२८३८८  ०२४२२-२२२०४४

ई-मेल – harendrag69@gmail.com

काच, प्लॅस्टिक, रबर, मेटल, बँटेक्स्र् पायल सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळेल.

वेळ  –  स. ९.३० ते संध्या. ८.३० पर्यत

 

 

 

 

1,119 total views, 0 views today

न्यु महाराष्ट्र बँगल्स
न्यु महाराष्ट्र बँगल्स

मालकाचे नाव – बाळकृष्ण शंकरराव शिंगारे

पत्ता – राम मंदीर चौक वार्ड नं ५, श्रीरामपूर

फोन नं – ८८५६८१३१०० , ९८६०९८४५७५

वेळ – स.९ ते संध्या.९ पर्यंत

काचेच्या बांगड्या ,मेटल , बेनटेक्स , बांगड्या योग्य भावात मिळेल .

1,141 total views, 0 views today


जगदंबा बँगल्स (रुमाल हाऊस)
जगदंबा बँगल्स (रुमाल हाऊस)

मालकाचे नाव – एस.एम.राव

पत्ता – हनुमान मंदीरा समोर, स्टेशन रोड,श्रीरामपूर

फोन नं – ९८५०१४६०७४

ई मेल – vivekrao@gmail.com

काच,मेटल,प्लॅस्टिक,अशा सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळतील

तसेच वेगवेगळ्या प्रकाराचे रुमाल मिळतील

वेळ – स.९. ते संध्या. ८.३० पर्यत

1,065 total views, 0 views today

सोनी बँगल्स् स्टोअर्स (होलसेल व्यापारी)
सोनी बँगल्स् स्टोअर्स (होलसेल व्यापारी)

मालकाचे नाव  –  हरेंद्र गुप्ता

पत्ता –  इंदिरा कॉम्प्लेक्स , क्रॉस मेनरोड, रंगोली समोर, श्रीरामपूर

फोन नं  –  ९४२२७२८३८८  ०२४२२-२२२०४४

ई-मेल – harendrag69@gmail.com

काच, प्लॅस्टिक, रबर, मेटल, बँटेक्स्र् पायल सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळेल.

वेळ  –  स. ९.३० ते संध्या. ८.३० पर्यत

 

 

 

 

1,122 total views, 0 views today

न्यु महाराष्ट्र बँगल्स
न्यु महाराष्ट्र बँगल्स

मालकाचे नाव – बाळकृष्ण शंकरराव शिंगारे

पत्ता – राम मंदीर चौक वार्ड नं ५, श्रीरामपूर

फोन नं – ८८५६८१३१०० , ९८६०९८४५७५

वेळ – स.९ ते संध्या.९ पर्यंत

काचेच्या बांगड्या ,मेटल , बेनटेक्स , बांगड्या योग्य भावात मिळेल .

1,144 total views, 0 views today

133 total views, 0 views today