413709

बीज भांडवल कर्ज योजना

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित बीज भांडवल कर्ज योजना

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या, आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटुंबातील व्यक्तींना राष्ट्रीय मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या सहकार्याने अल्प व्याजदराने रू. 5 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. ही योजना राष्ट्रीय मागासवर्ग विकास महामंडळाची असून जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळातर्फे राबविली जाते.

व्यवस्थापकीय संचालक, जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, 1 ला माळा, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, विलेपार्ले (प), मुंबई – 400 049. दुरध्वनी क्रमांक 022-26202588 , 26202586

यंत्रणेचे नाव

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित

कोणासाठी

विमुक्त जाती- (अ) , भटक्या जमाती (ब), (क), (ड)

किमान शैक्षणिक पात्रता

आवश्यकता नाही

वयोमर्यादा (वर्षे)

18 ते 45

लिंग

पुरूष / महिला

कार्यक्षेत्र

ग्रामीण / शहरी

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (ग्रामीण भागासाठी)

Rs. 39,308 /-

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (शहरी भागासाठी)

Rs. 54,494 /-

ठळक वैशिष्ठये

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत (6%) व वसंतराव नाईक महामंडळामार्फत (4%) इतक्या कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते.

कमाल कर्जमर्यादा

रू. 5.00 लाख

बँकेचा सहभाग व व्याजदर

75%, व व्याजदर बँकेच्या नियमानुसार

स्वतःचा सहभाग

नाही

यंत्रणेचा सहभाग व व्याजदर

25%, व यंत्रणेचा व्याजदर (6%) व (4%)

अनुदान

नाही.

तारण

बँकेच्या नियमानुसार

इ. एम. आय.

बँकेच्या नियमानुसार

परतफेडीची सुरूवात

1 महिन्यानंतर

परतफेडीचा कालावधी

60 महिने

शेरा

अर्जदार महामंडळाचा, बँकेचा व वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतलेले असल्यास प्राधान्य दिले जाते.

43 total views, 0 views today