413709

बुक स्टोअर

गंगवाल एजन्सी
गंगवाल एजन्सी

मालकाचे नाव – योगेश गंगवाल 

पत्ता –    गंगवाल शाॅपी, नेवासा रोड,

कामगार हाॅस्पिटच्या कमानी शेजारी,श्रीरामपुर.

CBSE, NCRT, पुस्तके मिळण्याचे एकमेव ठिकाण ,

एज्युकेशन DVD मिळण्याचे माहेर घर,

सर्व युवा नामांकित कंपन्याचे होलसेल टेशनरी   

ई-मेल –  gangwaldeepak108@gmail.com

फोन नं. –9325078090

दुकानाची वेळ – स. 9. ते संध्या. 9

1,269 total views, 0 views today

निशिगंधा बुक स्टाॅल
निशिगंधा बुक स्टाॅल

मालकाचे नाव – वासुदेव काळे

पत्ता –  नेवासा रोड, श्रीरामपूर.

फोन नं.  9822837025

एकतीस वर्षापासून अविरत सेवा,

शालेय महाविदयालयीन  व स्पर्धा परिक्षा पुस्तकांचे, जिल्ह्यातील सर्वात मोठे दालन

ई-मेल – vasudev.kale1@gmali.com

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९.३०

1,461 total views, 0 views today

साईगणेश  बुकस्टॉल & झेरॉक्स
साईगणेश बुकस्टॉल & झेरॉक्स

मालकाचे नाव – गणेश प्रकाश पा.पवार

पत्ता- नेवासा रोड , साखर कामगार हॉस्पिटल कमानी समोर , श्रीरामपुर

आमचेकडे सर्व प्रकारचे शालेय साहित्य,स्टेशनरी,वह्या,पुस्तक,गाईड,नोटस्,ऑफिस फाईल इ.

होलसेल किंमतीत मिळेल.

ई-मेल – gpp0292 @ gmail.com

फोन नं. – 9503930292

1,628 total views, 0 views today

नटराज बुक डेपो
नटराज बुक डेपो

मालकाचे नाव – संदीप सुमलाल शाह

मोबाईल नं. – ९८२२४५०६६५. ०२४२२-२२१५७०

ई – मेल -sandeepshahnatraj67@gmail.com

पत्ता – गोल्ड मार्केट, मेनरोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे वह्या , पुस्तके ,व स्टेशनरी

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,630 total views, 0 views today

ठकराल जनरल स्टोअर्स & बुक स्टॉल
ठकराल जनरल स्टोअर्स & बुक स्टॉल

मालकाचे नाव – जसविंदरसिंग ठकराल

मोबाईल नं. – ९८९०१३१०९२, ९२७००६००६२ .

पत्ता – रमेश मार्केट, मेन रोड, श्रीरामपूर.

कॉस्मेटिक्स्, वह्या, पुस्तके, खेळणी, गिफ्ट आर्टिकल्स्,

इमिटेशन ज्वेलरी इ.

वेळ – स.१० ते संध्या. ९

1,612 total views, 0 views today

सचिन एजन्सी & रमेश बुक स्टॉल
सचिन एजन्सी & रमेश बुक स्टॉल

मालकाचे नाव : रमेश रतनचंद गुंदेचा
फोन नं : ९४२२२२२९७०
E-mail : sachinbookagency@gmail.com
sachinbookagency@rediffmail.com
पत्ता : राममंदिर समोर, पराग प्लाझा ,मेनरोड
stationary wholeseller, school item,etc.
दुकानाची वेळ :स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

1,636 total views, 0 views today


गंगवाल एजन्सी
गंगवाल एजन्सी

मालकाचे नाव – योगेश गंगवाल 

पत्ता –    गंगवाल शाॅपी, नेवासा रोड,

कामगार हाॅस्पिटच्या कमानी शेजारी,श्रीरामपुर.

CBSE, NCRT, पुस्तके मिळण्याचे एकमेव ठिकाण ,

एज्युकेशन DVD मिळण्याचे माहेर घर,

सर्व युवा नामांकित कंपन्याचे होलसेल टेशनरी   

ई-मेल –  gangwaldeepak108@gmail.com

फोन नं. –9325078090

दुकानाची वेळ – स. 9. ते संध्या. 9

1,272 total views, 0 views today

निशिगंधा बुक स्टाॅल
निशिगंधा बुक स्टाॅल

मालकाचे नाव – वासुदेव काळे

पत्ता –  नेवासा रोड, श्रीरामपूर.

फोन नं.  9822837025

एकतीस वर्षापासून अविरत सेवा,

शालेय महाविदयालयीन  व स्पर्धा परिक्षा पुस्तकांचे, जिल्ह्यातील सर्वात मोठे दालन

ई-मेल – vasudev.kale1@gmali.com

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९.३०

1,464 total views, 0 views today

साईगणेश  बुकस्टॉल & झेरॉक्स
साईगणेश बुकस्टॉल & झेरॉक्स

मालकाचे नाव – गणेश प्रकाश पा.पवार

पत्ता- नेवासा रोड , साखर कामगार हॉस्पिटल कमानी समोर , श्रीरामपुर

आमचेकडे सर्व प्रकारचे शालेय साहित्य,स्टेशनरी,वह्या,पुस्तक,गाईड,नोटस्,ऑफिस फाईल इ.

होलसेल किंमतीत मिळेल.

ई-मेल – gpp0292 @ gmail.com

फोन नं. – 9503930292

1,631 total views, 0 views today

नटराज बुक डेपो
नटराज बुक डेपो

मालकाचे नाव – संदीप सुमलाल शाह

मोबाईल नं. – ९८२२४५०६६५. ०२४२२-२२१५७०

ई – मेल -sandeepshahnatraj67@gmail.com

पत्ता – गोल्ड मार्केट, मेनरोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे वह्या , पुस्तके ,व स्टेशनरी

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,633 total views, 0 views today

ठकराल जनरल स्टोअर्स & बुक स्टॉल
ठकराल जनरल स्टोअर्स & बुक स्टॉल

मालकाचे नाव – जसविंदरसिंग ठकराल

मोबाईल नं. – ९८९०१३१०९२, ९२७००६००६२ .

पत्ता – रमेश मार्केट, मेन रोड, श्रीरामपूर.

कॉस्मेटिक्स्, वह्या, पुस्तके, खेळणी, गिफ्ट आर्टिकल्स्,

इमिटेशन ज्वेलरी इ.

वेळ – स.१० ते संध्या. ९

1,615 total views, 0 views today

सचिन एजन्सी & रमेश बुक स्टॉल
सचिन एजन्सी & रमेश बुक स्टॉल

मालकाचे नाव : रमेश रतनचंद गुंदेचा
फोन नं : ९४२२२२२९७०
E-mail : sachinbookagency@gmail.com
sachinbookagency@rediffmail.com
पत्ता : राममंदिर समोर, पराग प्लाझा ,मेनरोड
stationary wholeseller, school item,etc.
दुकानाची वेळ :स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

1,639 total views, 0 views today

225 total views, 0 views today