413709

बेकरी/केक शॉप

पायल केक शाॅप

मालकाचे नाव – सु्र्यकांत गदीय़ा

पत्ता –नेवासा रोड श्रीरामपुर, बस स्टॅंड समोर

बर्थडे केक  आईस्क्रीम ,बेकरचे बिस्कीट ई.

फोन नं. – ९२२६७६२७३५
दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,111 total views, 0 views today

रासने सुपर शाॅपी
रासने सुपर शाॅपी

मालकाचे नाव –  मनोज शरद रासने 

पत्ता –  नेवासा रोड, उंडे हाॅस्पिटल समोर, सुभाष काॅलनी,वाडं नं 6 ,श्रीरामपूर

चितळी बंधु याचे ,पनीर, श्रीखंड,आम्रखंड, बाखरवाडी ,सर्व प्रकारचे बेकरी आयटम

कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, इत्यादी मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 9270060055

दुकानाची वेळ – स. 8. ते संध्या. 8

1,166 total views, 0 views today

नाॅव्हेल्टी केक शॅाप
नाॅव्हेल्टी केक शॅाप

मालकाचे नाव –  राजेश  मुरलीधर चुग

पत्ता –   शिवाजी क्रॅास मेनरोड, भगतसिंग चौक,श्रीरामपुर.

बर्थ – डे  केक, नमकिन्स, बेकरी आयटम,  फ्रेश क्रिम

फोन नं. ९८२२४७९३०३

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९.

1,272 total views, 0 views today


पायल केक शाॅप

मालकाचे नाव – सु्र्यकांत गदीय़ा

पत्ता –नेवासा रोड श्रीरामपुर, बस स्टॅंड समोर

बर्थडे केक  आईस्क्रीम ,बेकरचे बिस्कीट ई.

फोन नं. – ९२२६७६२७३५
दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,114 total views, 0 views today

रासने सुपर शाॅपी
रासने सुपर शाॅपी

मालकाचे नाव –  मनोज शरद रासने 

पत्ता –  नेवासा रोड, उंडे हाॅस्पिटल समोर, सुभाष काॅलनी,वाडं नं 6 ,श्रीरामपूर

चितळी बंधु याचे ,पनीर, श्रीखंड,आम्रखंड, बाखरवाडी ,सर्व प्रकारचे बेकरी आयटम

कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, इत्यादी मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 9270060055

दुकानाची वेळ – स. 8. ते संध्या. 8

1,169 total views, 0 views today

नाॅव्हेल्टी केक शॅाप
नाॅव्हेल्टी केक शॅाप

मालकाचे नाव –  राजेश  मुरलीधर चुग

पत्ता –   शिवाजी क्रॅास मेनरोड, भगतसिंग चौक,श्रीरामपुर.

बर्थ – डे  केक, नमकिन्स, बेकरी आयटम,  फ्रेश क्रिम

फोन नं. ९८२२४७९३०३

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९.

1,275 total views, 0 views today

170 total views, 0 views today