413709

ब्युटी पार्लर

शशी ब्यूटी पार्लर
शशी ब्यूटी पार्लर

मालकाचे नाव – शशीकला मूरली कूंभार 

पत्ता – सूभाष कॉलनी , नेवासा रोड , श्रीरामपूर

ब्राईडल मेकअप, पार्टी मेकअप, लोकल  व मॅट्रिक्स प्रॅाडक्ट,

हेयर कलर, फेसियल, मसाज, हेयर स्टाईलिंग , शिवण क्लासेस्

फोन नं. – ९८६०४९३०५२

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ७.३०

420 total views, 0 views today

गजिबो मेकओव्हर्स
गजिबो मेकओव्हर्स

मालकाचे नाव – रिचा  गुंजन आहुजा

पत्ता – मेनरोड ,ध्रृवी लाईफ स्टाईल,श्रीरामपूर

ब्राईडल मेकअप, पार्टी मेकअप, लोकल  व मॅट्रिक्स प्रॅाडक्ट,

हेयर कलर, फेसियल, मसाज, हेयर स्टाईलिंग

फोन नं. – ७३५०३४००००

वेबसाईट- www.gazibosalon.com

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ७.३०

561 total views, 0 views today

स्नेह  ब्युटी  पार्लर
स्नेह ब्युटी पार्लर

मालकाचे नाव : कुंदा बंड

पत्ता : राम मंदिर रोड, श्रीरामपूर

फोन नं : ९९२२०२५५५४ ,९२२५३२७७८७

वेळ : सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ८:०० पर्यंत

ब्राईडल मेकअप , हेयर, स्कीन & स्पा

560 total views, 0 views today

रोमा ब्यूटी पार्लर
रोमा ब्यूटी पार्लर

 मालकाचे नाव – काजल पंकज सोनवळकर.

मोबाईल नं. –९६२३७३९९१७

पत्ता – साईसुपर मार्केट,गाळा नं. २,बेसमेंट, मेनरोड, श्रीरामपूर.

वेळ – स. १० ते संध्या. ७

टिप.- रविवार बंद राहील.

562 total views, 0 views today

पर्ल ब्युटी क्लिनिक स्पा
पर्ल ब्युटी क्लिनिक स्पा

मालकाचे नाव- नीलीमा संजय टेकाळे 

मोबाईल नं- 7588541645

पत्ता – मेनरोड , लोढा संकुल , श्रीरामपूर

हेयर स्पा, बॉडी स्पा, स्पेशालिटी, अडव्हान्स

 अॉल टाईप ब्यूटी ट्रीटमेंट

दुकानाची वेळ – स. 11 ते संध्या. 7

563 total views, 0 views today


शशी ब्यूटी पार्लर
शशी ब्यूटी पार्लर

मालकाचे नाव – शशीकला मूरली कूंभार 

पत्ता – सूभाष कॉलनी , नेवासा रोड , श्रीरामपूर

ब्राईडल मेकअप, पार्टी मेकअप, लोकल  व मॅट्रिक्स प्रॅाडक्ट,

हेयर कलर, फेसियल, मसाज, हेयर स्टाईलिंग , शिवण क्लासेस्

फोन नं. – ९८६०४९३०५२

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ७.३०

423 total views, 0 views today

गजिबो मेकओव्हर्स
गजिबो मेकओव्हर्स

मालकाचे नाव – रिचा  गुंजन आहुजा

पत्ता – मेनरोड ,ध्रृवी लाईफ स्टाईल,श्रीरामपूर

ब्राईडल मेकअप, पार्टी मेकअप, लोकल  व मॅट्रिक्स प्रॅाडक्ट,

हेयर कलर, फेसियल, मसाज, हेयर स्टाईलिंग

फोन नं. – ७३५०३४००००

वेबसाईट- www.gazibosalon.com

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. ७.३०

564 total views, 0 views today

स्नेह  ब्युटी  पार्लर
स्नेह ब्युटी पार्लर

मालकाचे नाव : कुंदा बंड

पत्ता : राम मंदिर रोड, श्रीरामपूर

फोन नं : ९९२२०२५५५४ ,९२२५३२७७८७

वेळ : सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ८:०० पर्यंत

ब्राईडल मेकअप , हेयर, स्कीन & स्पा

563 total views, 0 views today

रोमा ब्यूटी पार्लर
रोमा ब्यूटी पार्लर

 मालकाचे नाव – काजल पंकज सोनवळकर.

मोबाईल नं. –९६२३७३९९१७

पत्ता – साईसुपर मार्केट,गाळा नं. २,बेसमेंट, मेनरोड, श्रीरामपूर.

वेळ – स. १० ते संध्या. ७

टिप.- रविवार बंद राहील.

565 total views, 0 views today

पर्ल ब्युटी क्लिनिक स्पा
पर्ल ब्युटी क्लिनिक स्पा

मालकाचे नाव- नीलीमा संजय टेकाळे 

मोबाईल नं- 7588541645

पत्ता – मेनरोड , लोढा संकुल , श्रीरामपूर

हेयर स्पा, बॉडी स्पा, स्पेशालिटी, अडव्हान्स

 अॉल टाईप ब्यूटी ट्रीटमेंट

दुकानाची वेळ – स. 11 ते संध्या. 7

566 total views, 0 views today

65 total views, 0 views today