413709

भांडी दुकान

श्री साई मेटल्स्
श्री साई मेटल्स्

मालकाचे नाव – सुनिल कासार

पत्ता – रेल्वे स्टेशन हनुमान मंदीरासमोर,नेवासा रोड,श्रीरामपूर

फोन नं – ९८५००३१७३१

तांबा,पितळ,अॅल्युमिनियम,स्टेनलेस स्टील भांडे,

मिक्सर रिपेअरींग व नवीन विक्री

तसेच सर्व प्रकाराचे भांडे होलसेल दरात मिळेल.

वेळ – स.८.३० ते संध्या.८.३० पर्यत

1,353 total views, 0 views today

लकी सेल
लकी सेल

मालकाचे नाव – सरफरोज  पठाण

पत्ता –    मेनरोड,   श्रीरामपुर.

घरगुती  वस्तूचे   एकमेव   ठिकाण

फोन नं.  ९२७२१३०४९०

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,387 total views, 0 views today

महावीर क्रॉकरी मार्ट
महावीर क्रॉकरी मार्ट

मालकाचे नाव : संजय मुगदिया

पत्ता : मेन रोड श्रीराम मंदीर चौक, श्रीरामपूर

फोन नं :  ९८५०२६६८११ , ९७६२७४५१५६

वेळ : स.१० ते संध्या. ९ पर्यत

ई-मेल : sanjaymugdiya1234@gmail.com

 

 

1,386 total views, 0 views today

समृद्धी फॅमिली शाॅपी
समृद्धी फॅमिली शाॅपी

मालकाचे नाव –उज्वला गंगाराम भराडी.

मोबाईल नं. –९५४५५८५०६०

पत्ता –  मेनरोड, आगाशे हाॅस्पीटल समोर,श्रीरामपूर.

प्लास्टीक आर्टीकल्स.

वेळ – स. ९ ते रात्री. ८

टिप.-रविवारी दुकान बंद राहील.

1,405 total views, 0 views today

मे .अंभोरे ब्रदर्स
मे .अंभोरे ब्रदर्स

मालकाचे नाव – श्री. नंदकुमार निवृत्ती अंर्भोरे .

मोबाईल नं. – ०२४२२-२२२५०३, ९४२१५५४३८३.

ई-मेल –nakulambhore83@gmail.com

पत्ता –भांडयांचे व्यापारी, श्रीराममंदिर चौक, मेनरोड, श्रीरामपुर.

घरगुती व हाॅटेलसाठी लागणारी भांडी,

कुकर्स ,मिक्सर,काशाची भांडी, टाळ,

मंदिराचे कळस,व इतर उपयुक्त वस्तु मिळतील.

दुकानाची  वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

1,388 total views, 0 views today

अनूज एन्टरप्रायजेस्
अनूज एन्टरप्रायजेस्

मालकाचे नाव – अनुज नंदकुमार अंभोरे

मोबाईल नं. – ९०२८९८६६५१ , ८८३००७३१६०

पत्ता – ‘ माऊली ‘ बिल्डींग , वार्ड नं. ५ ,

डावखर रोड , श्रीरामपूर

Hotels and caretakers

kitchenware Big equipment

HEAVY DUTY in mild steel

and stainless steel wholesalers.

1,177 total views, 0 views today


श्री साई मेटल्स्
श्री साई मेटल्स्

मालकाचे नाव – सुनिल कासार

पत्ता – रेल्वे स्टेशन हनुमान मंदीरासमोर,नेवासा रोड,श्रीरामपूर

फोन नं – ९८५००३१७३१

तांबा,पितळ,अॅल्युमिनियम,स्टेनलेस स्टील भांडे,

मिक्सर रिपेअरींग व नवीन विक्री

तसेच सर्व प्रकाराचे भांडे होलसेल दरात मिळेल.

वेळ – स.८.३० ते संध्या.८.३० पर्यत

1,356 total views, 0 views today

लकी सेल
लकी सेल

मालकाचे नाव – सरफरोज  पठाण

पत्ता –    मेनरोड,   श्रीरामपुर.

घरगुती  वस्तूचे   एकमेव   ठिकाण

फोन नं.  ९२७२१३०४९०

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९

1,390 total views, 0 views today

महावीर क्रॉकरी मार्ट
महावीर क्रॉकरी मार्ट

मालकाचे नाव : संजय मुगदिया

पत्ता : मेन रोड श्रीराम मंदीर चौक, श्रीरामपूर

फोन नं :  ९८५०२६६८११ , ९७६२७४५१५६

वेळ : स.१० ते संध्या. ९ पर्यत

ई-मेल : sanjaymugdiya1234@gmail.com

 

 

1,389 total views, 0 views today

समृद्धी फॅमिली शाॅपी
समृद्धी फॅमिली शाॅपी

मालकाचे नाव –उज्वला गंगाराम भराडी.

मोबाईल नं. –९५४५५८५०६०

पत्ता –  मेनरोड, आगाशे हाॅस्पीटल समोर,श्रीरामपूर.

प्लास्टीक आर्टीकल्स.

वेळ – स. ९ ते रात्री. ८

टिप.-रविवारी दुकान बंद राहील.

1,408 total views, 0 views today

मे .अंभोरे ब्रदर्स
मे .अंभोरे ब्रदर्स

मालकाचे नाव – श्री. नंदकुमार निवृत्ती अंर्भोरे .

मोबाईल नं. – ०२४२२-२२२५०३, ९४२१५५४३८३.

ई-मेल –nakulambhore83@gmail.com

पत्ता –भांडयांचे व्यापारी, श्रीराममंदिर चौक, मेनरोड, श्रीरामपुर.

घरगुती व हाॅटेलसाठी लागणारी भांडी,

कुकर्स ,मिक्सर,काशाची भांडी, टाळ,

मंदिराचे कळस,व इतर उपयुक्त वस्तु मिळतील.

दुकानाची  वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

1,391 total views, 0 views today

अनूज एन्टरप्रायजेस्
अनूज एन्टरप्रायजेस्

मालकाचे नाव – अनुज नंदकुमार अंभोरे

मोबाईल नं. – ९०२८९८६६५१ , ८८३००७३१६०

पत्ता – ‘ माऊली ‘ बिल्डींग , वार्ड नं. ५ ,

डावखर रोड , श्रीरामपूर

Hotels and caretakers

kitchenware Big equipment

HEAVY DUTY in mild steel

and stainless steel wholesalers.

1,180 total views, 0 views today

176 total views, 0 views today