413709

मसाले दुकान

समाधान सुपारी सेंटर
समाधान सुपारी सेंटर

मालकाचे नाव – दिलीप फुलचंद लुक्कड

       मोबाईल नं. – ०२४२२ – २२३५९८, ९४२२२२३५९८.

             ई-मेल – vipullukkad@gmail.com

               पत्ता –रामेश्वर चेंबर, शिवाजी रोड, श्रीरामपुर.

ड्राय फ्रुट, मसाले, गरम मसाले, पापड, लोणचे , गावराण तुप,

खवा पनीर, श्रीखंड, आम्रखंड, अगरबत्ती, चिक्की, मुखवास,

पतंजली प्रोडक्ट, खाकरा, आवळा कॅन्डी, काळी खजुर, सेंद्रीय गुळ, इ.

वेळ –स. 10 ते संध्या. 9

1,374 total views, 0 views today

सोमनाथ  मसाले आणि ड्राय फ्रुट
सोमनाथ मसाले आणि ड्राय फ्रुट

मालकाचे नाव – सोमनाथ किशोर घोडके

मोबाईल नं. – ९८६०१२१९६५

पत्ता – रमेश मार्केट , शिवाजी रोड,श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे मसाले ,ड्राय फ्रुट

वेळ – स.१० ते संध्या. ९

1,332 total views, 0 views today


समाधान सुपारी सेंटर
समाधान सुपारी सेंटर

मालकाचे नाव – दिलीप फुलचंद लुक्कड

       मोबाईल नं. – ०२४२२ – २२३५९८, ९४२२२२३५९८.

             ई-मेल – vipullukkad@gmail.com

               पत्ता –रामेश्वर चेंबर, शिवाजी रोड, श्रीरामपुर.

ड्राय फ्रुट, मसाले, गरम मसाले, पापड, लोणचे , गावराण तुप,

खवा पनीर, श्रीखंड, आम्रखंड, अगरबत्ती, चिक्की, मुखवास,

पतंजली प्रोडक्ट, खाकरा, आवळा कॅन्डी, काळी खजुर, सेंद्रीय गुळ, इ.

वेळ –स. 10 ते संध्या. 9

1,377 total views, 0 views today

सोमनाथ  मसाले आणि ड्राय फ्रुट
सोमनाथ मसाले आणि ड्राय फ्रुट

मालकाचे नाव – सोमनाथ किशोर घोडके

मोबाईल नं. – ९८६०१२१९६५

पत्ता – रमेश मार्केट , शिवाजी रोड,श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे मसाले ,ड्राय फ्रुट

वेळ – स.१० ते संध्या. ९

1,335 total views, 0 views today

179 total views, 0 views today