413709

मोबाईल शॉप

न्यू एस.एस. मोबाईल ग्लोबल होलसेल शाॅप
न्यू एस.एस. मोबाईल ग्लोबल होलसेल शाॅप

मालकाचे नाव –  सादीक शेख 

पत्ता –  नेवासा रोड ,राधिका हाॅटेल समोर, बस स्टॅंड जवळ, श्रीरामपूर

सर्व नामांकित कंपन्याचे मोबाईलचे स्पेअर्स पार्ट मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 9860884992, 9923067333

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९

962 total views, 0 views today

ए.पी.मोबाईल वर्ल्ड
ए.पी.मोबाईल वर्ल्ड

मालकाचे नाव – अफान अनसार पटेल
पत्ता – आगाशे हाॅस्पिटल समोर , मेनरोड ,श्रीरामपूर
ई-मेल – affanpatel14@gmail.com

Software hardware repairing,All types of recharge,Mobile accessories,Sales and service

फोन नं. – ९९७५७२५७७७

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. १०

1,171 total views, 0 views today

लक्ष्मी मोबाईल
लक्ष्मी मोबाईल

मालकाचे नाव – कमलेश  अशोक गोकलानी

पत्ता  – सोनार गल्ली ,शिवाजी चौक रोड, श्रीरामपूर

मोबाईल स्पेअर पार्टचे होलसेल व रिटेल विक्री.

ई-मेल  – kamlesh9255 @gmail.com

फोन  – ९८२३९८७७४०

वेळ   स. १० ते संध्या. ८ पर्यंत

1,180 total views, 0 views today

डिजीटल कम्युनिकेशन
डिजीटल कम्युनिकेशन

मालकाचे नाव  –  रोशन जमीर शेख

पत्ता  –  मेनरोड, बुवा हलवाई समोर, श्रीरामपूर

फोन नं  –  ९३२२२३३५५४

ई-मेल  –  rshnjmrshkh@gmail.com

अधिक माहिती – येथे सर्व कंपनीच्या मोबाईलची रिपेअरिंग करुन  मिळेल .

वेळ  –  स. १०ते संध्या. ११ पर्यत

1,211 total views, 0 views today

श्री दत्ता एन्टरप्रायजेस्
श्री दत्ता एन्टरप्रायजेस्

मालकाचे नाव – दत्ता धालपे

फोन नं. – ०२४२२- २२६१६२ ,९३२६३३५५००

पत्ता – कुनाल कॉम्प्लेक्स, शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

दुकानाची वेळ – स. १०  ते संध्या. १०

फेसबुक – Datta Dhalpe

मोबाईल , Samsung, Oppo, Vivo, Asus, Apple इ.

बजाज फायनन्स मोबाईल खरेदी व  ० % व्याज दरात बजाज फायनन्स उपलब्ध.

1,172 total views, 0 views today


न्यू एस.एस. मोबाईल ग्लोबल होलसेल शाॅप
न्यू एस.एस. मोबाईल ग्लोबल होलसेल शाॅप

मालकाचे नाव –  सादीक शेख 

पत्ता –  नेवासा रोड ,राधिका हाॅटेल समोर, बस स्टॅंड जवळ, श्रीरामपूर

सर्व नामांकित कंपन्याचे मोबाईलचे स्पेअर्स पार्ट मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 9860884992, 9923067333

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९

965 total views, 0 views today

ए.पी.मोबाईल वर्ल्ड
ए.पी.मोबाईल वर्ल्ड

मालकाचे नाव – अफान अनसार पटेल
पत्ता – आगाशे हाॅस्पिटल समोर , मेनरोड ,श्रीरामपूर
ई-मेल – affanpatel14@gmail.com

Software hardware repairing,All types of recharge,Mobile accessories,Sales and service

फोन नं. – ९९७५७२५७७७

दुकानाची वेळ – स. १० ते संध्या. १०

1,174 total views, 0 views today

लक्ष्मी मोबाईल
लक्ष्मी मोबाईल

मालकाचे नाव – कमलेश  अशोक गोकलानी

पत्ता  – सोनार गल्ली ,शिवाजी चौक रोड, श्रीरामपूर

मोबाईल स्पेअर पार्टचे होलसेल व रिटेल विक्री.

ई-मेल  – kamlesh9255 @gmail.com

फोन  – ९८२३९८७७४०

वेळ   स. १० ते संध्या. ८ पर्यंत

1,183 total views, 0 views today

डिजीटल कम्युनिकेशन
डिजीटल कम्युनिकेशन

मालकाचे नाव  –  रोशन जमीर शेख

पत्ता  –  मेनरोड, बुवा हलवाई समोर, श्रीरामपूर

फोन नं  –  ९३२२२३३५५४

ई-मेल  –  rshnjmrshkh@gmail.com

अधिक माहिती – येथे सर्व कंपनीच्या मोबाईलची रिपेअरिंग करुन  मिळेल .

वेळ  –  स. १०ते संध्या. ११ पर्यत

1,214 total views, 0 views today

श्री दत्ता एन्टरप्रायजेस्
श्री दत्ता एन्टरप्रायजेस्

मालकाचे नाव – दत्ता धालपे

फोन नं. – ०२४२२- २२६१६२ ,९३२६३३५५००

पत्ता – कुनाल कॉम्प्लेक्स, शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

दुकानाची वेळ – स. १०  ते संध्या. १०

फेसबुक – Datta Dhalpe

मोबाईल , Samsung, Oppo, Vivo, Asus, Apple इ.

बजाज फायनन्स मोबाईल खरेदी व  ० % व्याज दरात बजाज फायनन्स उपलब्ध.

1,175 total views, 0 views today

187 total views, 0 views today