413709

सोनार

माऊली अलंकार
माऊली अलंकार

मालकाचे नाव – रवि मैड

पत्ता –  आय डी बी आय बॅंक शेजारी ,नेवासा रोड , श्रीरामपुर.

 अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात.

मोबाईल नं. – 8087505912

दुकानाची वेळ – स. १०.ते संध्या. ८.

1,079 total views, 0 views today

संजय अलंकार गृह
संजय अलंकार गृह

मालकाचे नाव – संजय काशीनाथ कुलथे

पत्ता – मेनरोड,श्रीरामपूर

फोन नं- ९८८१०५९१३१

अामच्याकडे सोने-चांदीचे दागिने तयार करून मिळतील.

वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८ पर्यंत

1,173 total views, 0 views today

माधुरी अलंकार
माधुरी अलंकार

मालकाचे नाव – दिलीप विनायक मुंडलिक

पत्ता  – सोनार गल्ली , शिवाजी क्राॅस रोड, श्रीरामपूर

होलसेल कापड दुकान, लग्न बस्त्याचे भव्य दालन.

फोन   – ९२२५४७५२५०

वेळ   स. ९  ते संध्या. ८  पर्यंत

1,205 total views, 0 views today

शुभम मल्टीलेव्हल मार्किटिंग
शुभम मल्टीलेव्हल मार्किटिंग

मालकाचे नाव – शुभम जंगम , वैभव जंगम 

फोन नं – ९२७२१२३८५२ , ९२२६१७४७४२.

पत्ता – श्रीराम मंदिर चौक , लोढा संकुल , गाळा नं १२,

 मेनरोड, श्रीरामपूर

अॉल पटवेकरी अॅटम्स, ग्लास बिडस, फ्लॉवर्स थ्रेडस.

वेळ – स.९ ते संध्या.८पर्यत

 

1,221 total views, 0 views today

यश ज्वेलर्स
यश ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – राजेश रघुनाथ माळवे

पत्ता –भगतसिंग चाैक, मेनरोड, श्रीरामपुर.

सोने तारण कर्ज उपलब्ध, हाॅलमार्कचे दागिने उपलब्ध,

मार्केट रेट पेक्षा सोन्याचा दर १००० रुपयाने कमी.

ई-मेल –padamavati4444@gmail.com

फोन नं. ९२७३६४५४२०

दुकानाची वेळ – स. ९. ३०ते संध्या. ९.३०

1,224 total views, 0 views today

अदिती ज्वेलर्स
अदिती ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – सौ.संगिता सुधीर चापानेरकर

पत्ता – मेनरोड, बुवा हलवाई शेजारी, श्रीरामपुर

फोन नं – ०२४२२-२२७७३३

Email Id- sudhir chapanerkar@gmail.com

 BSI लायसन्स शोरुम, अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात.

वेळ – ९.३० ते ७.३०

 

1,244 total views, 0 views today

झुबरलाल पुनमचंद बाफना (झेड. पी. बाफना)  सराफ
झुबरलाल पुनमचंद बाफना (झेड. पी. बाफना) सराफ

मालकाचे नाव  –  अतुल बाफना व अभिजीत बाफना

पत्ता –  मेनरोड, श्रीरामपूर

 अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात

ई-मेल – bafnaatish@gmail.com

फोन नं – ०२४२२-२२२५६३

1,239 total views, 0 views today

पाटणी ज्वेलर्स
पाटणी ज्वेलर्स

  मालकाचे नाव  – पंकज अशोक पाटणी

 पत्ता – मेन रोड श्रीरामपूर

 फोन नं – (०२४२२) २२२५५१

वेळ     –   स. १० ते संध्या. ८ पर्यत

 अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात

 

1,235 total views, 0 views today

पोरवाल ज्वेलर्स
पोरवाल ज्वेलर्स

  मालकाचे नाव – शांतीलाल लखमीचंद पोरवाल

 पत्ता – मेन रोड श्रीरामपूर

 फोन नं – ९४२२२२२९९५

वेळ – स ८ ते संध्या ९ पर्यत

अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने – चांदीचे वस्तु बनवल्या जातात

टिप – मंगळवार बंद

1,232 total views, 0 views today

साईश्रध्दा ज्वेलर्स
साईश्रध्दा ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – अनिल एकनाथ नागरे

मोबाईल नं. – ९८६०११९०८४

ई-मेल – saishradhajwelars@gmail.com

पत्ता – गोल्ड मार्केट,  मेनरोड, श्रीरामपूर.

सर्व सोने – चांदीचे दागिने तयार करुन मिळेल.

वेळ – स. १० ते संध्या. ८

टिप.- मंगळवार दुकान बंद राहिल

1,236 total views, 0 views today

लक्ष्मण गणपत देव्हारे सराफ
लक्ष्मण गणपत देव्हारे सराफ

मालकाचे नाव – अमित (गणेश) देव्हारे.

: ९८२३१८१८२३, ७५८८५४१६०७, ९४२०३३६६०७.

ई-मेल – amukrish9@gmail.com

पत्ता – जी – २४ साई सुपर मार्केट, शाह ब्रदर्स मागे. मेनरोड, श्रीरामपूर.

सर्व होलमार्केट चे दागिने,आणि अधिकृत गोल्ड व्हॅल्युअर

(भारतीय स्टेट बॅंक,IDBI  बॅंक,

वैद्यनाथ बॅंक माहाराष्ट्र,नाशिक कोआॅपरेटिव्ह बॅंक.)

दुकानाची वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

टिप.-मंगळवारी बंद.

1,231 total views, 0 views today


माऊली अलंकार
माऊली अलंकार

मालकाचे नाव – रवि मैड

पत्ता –  आय डी बी आय बॅंक शेजारी ,नेवासा रोड , श्रीरामपुर.

 अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात.

मोबाईल नं. – 8087505912

दुकानाची वेळ – स. १०.ते संध्या. ८.

1,082 total views, 0 views today

संजय अलंकार गृह
संजय अलंकार गृह

मालकाचे नाव – संजय काशीनाथ कुलथे

पत्ता – मेनरोड,श्रीरामपूर

फोन नं- ९८८१०५९१३१

अामच्याकडे सोने-चांदीचे दागिने तयार करून मिळतील.

वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८ पर्यंत

1,176 total views, 0 views today

माधुरी अलंकार
माधुरी अलंकार

मालकाचे नाव – दिलीप विनायक मुंडलिक

पत्ता  – सोनार गल्ली , शिवाजी क्राॅस रोड, श्रीरामपूर

होलसेल कापड दुकान, लग्न बस्त्याचे भव्य दालन.

फोन   – ९२२५४७५२५०

वेळ   स. ९  ते संध्या. ८  पर्यंत

1,208 total views, 0 views today

शुभम मल्टीलेव्हल मार्किटिंग
शुभम मल्टीलेव्हल मार्किटिंग

मालकाचे नाव – शुभम जंगम , वैभव जंगम 

फोन नं – ९२७२१२३८५२ , ९२२६१७४७४२.

पत्ता – श्रीराम मंदिर चौक , लोढा संकुल , गाळा नं १२,

 मेनरोड, श्रीरामपूर

अॉल पटवेकरी अॅटम्स, ग्लास बिडस, फ्लॉवर्स थ्रेडस.

वेळ – स.९ ते संध्या.८पर्यत

 

1,224 total views, 0 views today

यश ज्वेलर्स
यश ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – राजेश रघुनाथ माळवे

पत्ता –भगतसिंग चाैक, मेनरोड, श्रीरामपुर.

सोने तारण कर्ज उपलब्ध, हाॅलमार्कचे दागिने उपलब्ध,

मार्केट रेट पेक्षा सोन्याचा दर १००० रुपयाने कमी.

ई-मेल –padamavati4444@gmail.com

फोन नं. ९२७३६४५४२०

दुकानाची वेळ – स. ९. ३०ते संध्या. ९.३०

1,227 total views, 0 views today

अदिती ज्वेलर्स
अदिती ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – सौ.संगिता सुधीर चापानेरकर

पत्ता – मेनरोड, बुवा हलवाई शेजारी, श्रीरामपुर

फोन नं – ०२४२२-२२७७३३

Email Id- sudhir chapanerkar@gmail.com

 BSI लायसन्स शोरुम, अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात.

वेळ – ९.३० ते ७.३०

 

1,247 total views, 0 views today

झुबरलाल पुनमचंद बाफना (झेड. पी. बाफना)  सराफ
झुबरलाल पुनमचंद बाफना (झेड. पी. बाफना) सराफ

मालकाचे नाव  –  अतुल बाफना व अभिजीत बाफना

पत्ता –  मेनरोड, श्रीरामपूर

 अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात

ई-मेल – bafnaatish@gmail.com

फोन नं – ०२४२२-२२२५६३

1,242 total views, 0 views today

पाटणी ज्वेलर्स
पाटणी ज्वेलर्स

  मालकाचे नाव  – पंकज अशोक पाटणी

 पत्ता – मेन रोड श्रीरामपूर

 फोन नं – (०२४२२) २२२५५१

वेळ     –   स. १० ते संध्या. ८ पर्यत

 अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात

 

1,238 total views, 0 views today

पोरवाल ज्वेलर्स
पोरवाल ज्वेलर्स

  मालकाचे नाव – शांतीलाल लखमीचंद पोरवाल

 पत्ता – मेन रोड श्रीरामपूर

 फोन नं – ९४२२२२२९९५

वेळ – स ८ ते संध्या ९ पर्यत

अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने – चांदीचे वस्तु बनवल्या जातात

टिप – मंगळवार बंद

1,235 total views, 0 views today

साईश्रध्दा ज्वेलर्स
साईश्रध्दा ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – अनिल एकनाथ नागरे

मोबाईल नं. – ९८६०११९०८४

ई-मेल – saishradhajwelars@gmail.com

पत्ता – गोल्ड मार्केट,  मेनरोड, श्रीरामपूर.

सर्व सोने – चांदीचे दागिने तयार करुन मिळेल.

वेळ – स. १० ते संध्या. ८

टिप.- मंगळवार दुकान बंद राहिल

1,239 total views, 0 views today

लक्ष्मण गणपत देव्हारे सराफ
लक्ष्मण गणपत देव्हारे सराफ

मालकाचे नाव – अमित (गणेश) देव्हारे.

: ९८२३१८१८२३, ७५८८५४१६०७, ९४२०३३६६०७.

ई-मेल – amukrish9@gmail.com

पत्ता – जी – २४ साई सुपर मार्केट, शाह ब्रदर्स मागे. मेनरोड, श्रीरामपूर.

सर्व होलमार्केट चे दागिने,आणि अधिकृत गोल्ड व्हॅल्युअर

(भारतीय स्टेट बॅंक,IDBI  बॅंक,

वैद्यनाथ बॅंक माहाराष्ट्र,नाशिक कोआॅपरेटिव्ह बॅंक.)

दुकानाची वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

टिप.-मंगळवारी बंद.

1,234 total views, 0 views today

139 total views, 0 views today