अदिती ज्वेलर्स

मालकाचे नाव – सौ.संगिता सुधीर चापानेरकर

पत्ता – मेनरोड, बुवा हलवाई शेजारी, श्रीरामपुर

फोन नं – ०२४२२-२२७७३३

Email Id- sudhir chapanerkar@gmail.com

 BSI लायसन्स शोरुम, अत्यंत सुक्ष्म डिझाईनच्या सोने व चांदीच्या वस्तु बनवल्या जातात.

वेळ – ९.३० ते ७.३०

 

872 total views, 0 views today