केशरीनंदन मेडिकल्स् (आौषधांचे किरकोळ व होलसेल विक्रेते)

मालकाचे  नाव – उघडे दिपक रावसाहेब.

मोबाईल नं. – ९८८१४९५४४५, ९५११५०३०३०, ७७५५९९०९३२.

ई-मेल – ughadedeepak11@gmail.com

पत्ता – चाटुफळे मार्ग, दादाजोशी बिल्डिंग, जिजामाता चौक शेजारी, श्रीरामपूर.

वेळ – स. ९.०० ते संध्या. ९.००

 

1,653 total views, 0 views today