गणेश अॅग्रो एजन्सी

मालकाचे नाव- अशोक एकनाथ घोरपडे 

मोबाईल नं – ९५०३१३२८११ , ९६८९६२४३२१

पत्ता- बाजार रोड ,  मेनरोड , श्रीरामपूर

सर्व प्रकारचे रासायनिक खते , बि- बियाणे , किटकनाशके , औषधे विक्रेते.

दुकानाची वेळ-स. ८.३०  ते संध्या. ८.३०

542 total views, 0 views today