गौरव मेडीकल

मालकाचे नाव – विपीन हिरालाल चुडिवाल.

मोबाईल नं. –९८२२६०७२४१, ९४२२७२७८९१,

०२४२२-२२५६९६.

ई-मेल – vchadiwal@gmail.com

पत्ता – वेस्टन हाईटस् , शॉप नं. १, शिवाजी रोड ,श्रीरामपुर

सर्व प्रकारचे औषधी , काॅसमेटीक्स, सर्जीकल , जनरल तसेच कुठल्याही

प्रकारची  इर्मजन्सी उपलब्ध करुन दिली जातील.

दुकानाची वेळ – स. ७.३० ते संध्या. १०.३०

 

1,432 total views, 0 views today