चावी की केअर

मालकाचे नाव – विनय  वसंतराव  आगाशे

पत्ता –  शिवाजी रोड,   गिरमे चोैक , श्रीरामपूर .

कॉम्प्युटराईज्ड लेझर,  अॅटोमॅटीक मशिनद्वारा  मोटर सायकल,

चारचाकी वाहनांच्या सेंसर व रोजच्या वापरातील

वाहनांच्या चाव्या  तसेच  गोदरोज , युरेपा , नवताल,

अलिगड लाॅक,  रोलींग शटर,  डोअर लॅब

इत्यादी   प्रकारच्या  चाव्या  तयार  करून  मिळतील .

फोन नं. -९९७०३४१५३७

दुकानाची वेळ – स. ९ ते  १  दु. २  ते ७

रविवार बंद

687 total views, 0 views today