जगदंबा बँगल्स (रुमाल हाऊस)

मालकाचे नाव – एस.एम.राव

पत्ता – हनुमान मंदीरा समोर, स्टेशन रोड,श्रीरामपूर

फोन नं – ९८५०१४६०७४

ई मेल – vivekrao@gmail.com

काच,मेटल,प्लॅस्टिक,अशा सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळतील

तसेच वेगवेगळ्या प्रकाराचे रुमाल मिळतील

वेळ – स.९. ते संध्या. ८.३० पर्यत

601 total views, 0 views today