ज्योती मेडिकल जनरल स्टोअर

मालकाचे नाव – विनोद चोरडिया

फोन नं. – (०२४२२)२२५६१८

पत्ता – जीत प्लाझा,जुनी पोस्ट ऑफिस लेन,मेनरोड.

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. १०

सर्व प्रकारचे आयुर्वेदिक, अॅलोपॅथीक औषधे व

डाॅ. बालाजी तांबे संतुलन औषधे.

1,546 total views, 0 views today