डिजीटल कम्युनिकेशन

मालकाचे नाव  –  रोशन जमीर शेख

पत्ता  –  मेनरोड, बुवा हलवाई समोर, श्रीरामपूर

फोन नं  –  ९३२२२३३५५४

ई-मेल  –  rshnjmrshkh@gmail.com

अधिक माहिती – येथे सर्व कंपनीच्या मोबाईलची रिपेअरिंग करुन  मिळेल .

वेळ  –  स. १०ते संध्या. ११ पर्यत

521 total views, 0 views today