दत्त भुवन

मालकाचे नाव – योगेश रमेश वैद्य

मोबाईल नं. ९१४५७८९४१८

पत्ता – मेन रोड, किशोर टॉकी शेजारी

पुरीभाजी, मिसळ, पापडी, वडापाव, डोसा, जिलेबी उपवासाचे पदार्थ.

वेळ – स. ७ ते संध्या. ७.३०

1,047 total views, 0 views today