नाॅव्हेल्टी केक शॅाप

मालकाचे नाव –  राजेश  मुरलीधर चुग

पत्ता –   शिवाजी क्रॅास मेनरोड, भगतसिंग चौक,श्रीरामपुर.

बर्थ – डे  केक, नमकिन्स, बेकरी आयटम,  फ्रेश क्रिम

फोन नं. ९८२२४७९३०३

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९.

647 total views, 0 views today