निशिगंधा बुक स्टाॅल

मालकाचे नाव – वासुदेव काळे

पत्ता –  नेवासा रोड, श्रीरामपूर.

फोन नं.  9822837025

एकतीस वर्षापासून अविरत सेवा,

शालेय महाविदयालयीन  व स्पर्धा परिक्षा पुस्तकांचे, जिल्ह्यातील सर्वात मोठे दालन

ई-मेल – vasudev.kale1@gmali.com

दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या. ९.३०

714 total views, 0 views today