न्यु गोल्डन इलेक्ट्राॅनिक्स

मालकाचे नाव – मदन एस. बत्रा, चेतन एस .बत्रा

पत्ता – शाॅप नं-२३, गुरूनानक मार्केट,गांधी

पुतळ्याजवळ,मेनरोड, श्रीरामपूर.

 आमच्याकडे सर्व प्रकारचे टि.व्ही.,डि.व्ही.डी.,डी.टी.ए़च,

डिश टिव्ही,फ्रिज,कुलर,फॅन, मिक्सर,रेडीओ,

ईस्त्री , इत्यादी होलसेल भावात मिळेल.

मोबाईल नं. – 9270857080, 9890427999

वेळ – स. 10 ते संध्या. 9

639 total views, 0 views today