न्यु सूपर गॅस

मालकाचे नाव – रामा अग्रवाल

पत्ता – मेनरोड,गांधी पुतळा,श्रीराम मार्केटश्रीरामपूर

फोन नं – (०२४२२)(s)२२३७९३, २२७४९३

वेळ – स.९ ते संध्या.८.३० पर्यत

सर्व प्रकारच्या गॅस शेगड्या,गॅसचे सर्व प्रकारचे स्पेअर पार्ट मिळतील .

तसेच गॅसची दुरुस्ती आणि गॅस एक्सचेंज ही करता येईल.

941 total views, 0 views today