न्यू एस.एस. मोबाईल ग्लोबल होलसेल शाॅप

मालकाचे नाव –  सादीक शेख 

पत्ता –  नेवासा रोड ,राधिका हाॅटेल समोर, बस स्टॅंड जवळ, श्रीरामपूर

सर्व नामांकित कंपन्याचे मोबाईलचे स्पेअर्स पार्ट मिळण्याचे ठिकाण

फोन नं. – 9860884992, 9923067333

दुकानाची वेळ – स. ९. ते संध्या. ९

289 total views, 0 views today