पद्मावती स्वीटस्

मालकाचे नाव – सचिन मोतीलाल चुडिवाल (साधनावाले)

       मोबाईल नं. – ९४२३१६२८९५

             ई-मेल – chudiwal@gmail.com

               पत्ता – किशोर टॉकीज शेजारी, शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

पाईन-अॅपल श्रीखंड, करेली, ड्राय समोसे,  गुलाबजामुन, फरसाण, सर्व प्रकारची बर्फी, इ.

वेळ –स. ८.३० ते संध्या. ९.३०

38 total views, 0 views today