पाठक क्लासेस

शिक्षकाचे नाव – पाठक साईनाथ बाळनाथ.

मोबाईल नं – ९७६७२६७४३१ , ९०२८८१९०१८.

ई-मेल – pthakclasses2010@gmail.com

पत्ता – शाखा नं १ – मार्केटयार्डच्या मागे, शेळके हॉस्पिटल रोड, वार्ड नं.७, श्रीरामपूर.

शाखा नं २ – मातृछाया हौसिंग सोसायटी, हरेगाव.

८ वी ते १० वी गणित, विज्ञान, इंग्रजी क्लासेस,

११ वी, १२ वी Math, Physics, Chemistry, Biology & Accounting,

तसेच स्पोकन इंग्लिश इ. क्लासेस घेतले जातात.

टिप – १००% प्रगतीची हमी , आम्ही देणार!

684 total views, 0 views today