बालाजी कलेक्शन

मालकाचे नाव – महापुरे व थोरात बंधु.

फोन नं. – ९६२३३३१९५७, ९२२६८८२९६०, ९२२६४८११२६

पत्ता – शाखा नं १: मेन रोड, धृवी काॅम्प्लेक्स

जवळ, बाटा शोरुमखाली,श्रीरामपुर.

        शाखा नं २: मेन रोड, हरिकमल प्लाझा,

नगरपरीषद शेजारी, श्रीरामपुर.

स्पेशल लहान मुलांसाठी शर्ट+जिन्स  फक्त ३५० रु. मध्ये.

वेळ – स. १० ते संध्या. ८.३०

2,287 total views, 0 views today