बुवा हलवाई

मालकाचे नाव  –  चंद्रकांत निवृत्ती क्षिरसागर

पत्ता  –  मेनरोड, श्रीरामपूर

 सर्व प्रकारचे स्वीट्स व नाष्ट्याचे पदार्थ मिळतील

फोन नं –  ९८२२२४४६३०  , ०२४२२-२२२१९१

वेळ –  स. ७.३० ते संध्या ९ पर्यत

892 total views, 0 views today