मे .अंभोरे ब्रदर्स

मालकाचे नाव – श्री. नंदकुमार निवृत्ती अंर्भोरे .

मोबाईल नं. – ०२४२२-२२२५०३, ९४२१५५४३८३.

ई-मेल –nakulambhore83@gmail.com

पत्ता –भांडयांचे व्यापारी, श्रीराममंदिर चौक, मेनरोड, श्रीरामपुर.

घरगुती व हाॅटेलसाठी लागणारी भांडी,

कुकर्स ,मिक्सर,काशाची भांडी, टाळ,

मंदिराचे कळस,व इतर उपयुक्त वस्तु मिळतील.

दुकानाची  वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

792 total views, 0 views today