रोमा ब्यूटी पार्लर

 मालकाचे नाव – काजल पंकज सोनवळकर.

मोबाईल नं. –९६२३७३९९१७

पत्ता – साईसुपर मार्केट,गाळा नं. २,बेसमेंट, मेनरोड, श्रीरामपूर.

वेळ – स. १० ते संध्या. ७

टिप.- रविवार बंद राहील.

818 total views, 0 views today