लिबर्टी गारमेन्टस्

मालकाचे नाव – मोतीलाल तलरेजा

मोबाईल नं. ९४२३४६९१२४, ७५८८३४००९२.

ई-मेल – talrejamotilal@gmail.com

पत्ता – लोकमान्य टिळक वाचनालय समोर, मेनरोड, श्रीरामपूर.

Children dress, Boys & Girls dress, Undergarments etc.

वेळ – स. १० ते संध्या. ८.००

1,986 total views, 7 views today