वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स

मालकाचे नाव – हेमंत कृष्णाराव सारंगधर

मोबाईल नं. 9270174848.

पत्ता – किशोर  टॉकीज जवळ , शिवाजी रोड, श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू –  मोबाईल,  फ्रिज, A.C. TV, ई.

Facebook Id- Hemant Sarangadhar

दुकानाची वेळ- स. १० ते संध्या. 10.

858 total views, 0 views today