शालीमार मेडीकल

मालकाचे नाव – फयाज शेख

मोबाईल नं. 02422-222949,9960241993

ई-मेल – fayyazshalimar@ gmail.com

पत्ता – शिवाजी रोड , श्रीरामपूर.

आयुर्वेदिक, युनानी, सर्जिकल , अॅल

वेळ – स. १० ते संध्या. ८.००

1,669 total views, 0 views today