शेरकर ब्रदर्स फुलांचे उत्पादक व विक्रेते

मालकाचे नाव – शरदचंद्र तुकाराम शेरकर

फोन नं. –  ९२२६४१६००४

Email – chandravilas1972@gmail.com

पत्ता – राममंदीर चौक, पोपट भगिरथ महाले ज्वेलर्स च्या शेजारी, मेन रोड, श्रीरामपुर.

स्टेज डेकोरेशन, डोहळा साज, चोपाळा, पलंग सजावट, लग्नाचे हार, गुच्छ.

दुकानाची वेळ – स. ८ ते संध्या. १०

 

784 total views, 0 views today