श्री सत्यनारायण साडी सेंटर

मालकाचे नाव – विष्णू पाटील दुशिंग

मोबाईल नं. – ९९६०३९०१५१, ८८८८२५८०३३.

पत्ता – साई सुपर मार्केट, शाह कापड दुकानामागे, शाॅप नं.जी १५,

मेनरोड, श्रीरामपूर.

 फॅन्सी साड्या मिळण्याचे एकमेव ठिकाण.

वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ८.३०

2,755 total views, 0 views today