सोमनाथ मसाले आणि ड्राय फ्रुट

मालकाचे नाव – सोमनाथ किशोर घोडके

मोबाईल नं. – ९८६०१२१९६५

पत्ता – रमेश मार्केट , शिवाजी रोड,श्रीरामपूर.

सर्व प्रकारचे मसाले ,ड्राय फ्रुट

वेळ – स.१० ते संध्या. ९

978 total views, 0 views today