स्वरा लेडिज टेलर्स

मालकाचे नाव – चेतन बागूल

पत्ता – चंद्ररुप डाकले काॅम्प्लेक्स , शिवाजी रोड , श्रीरामपूर

ड्रेस व ब्लाऊज  शिवून मिळेल, साडीला पिको फाॅल लावून मिळेल

मोबाईल नं – 98881064333

दुकानाची वेळ – स 9 ते सं. 8.30

465 total views, 0 views today