हरिअोम

मालकाचे नाव – प्रेमसिंग बत्रा

पत्ता  – हरिओम मार्केट ,पहिला मजला,

भाजी  मंडई ,शिवाजी चौक, श्रीरामपूर

ई-मेल  –balajeetsinghbatra71 @gmail.com

होलसेल कापड दुकान,लग्न बस्त्याचे भव्य दालन.

फोन   – ९४२२२९१०९४,९८२२५१४१४२

वेळ   स.९.१५  ते संध्या.८.३० पर्यत

1,134 total views, 0 views today