हाॅटेल उदय पॅलेस

मालकाचे नाव –  तारक संभाजीराव कांबळे

पत्ता – नेवासा रोड  श्रीरामपूर

veg-Nonveg, permit Room,

Garden Restaurant &  Lodging

फोन नं. – ९२७३८९९९५० ,९९२२५८११८१

दुकानाची वेळ – स. ९.३० ते संध्या. ११

10 total views, 0 views today