जगदंबा बँगल्स (रुमाल हाऊस)

मालकाचे नाव – एस.एम.राव पत्ता – हनुमान मंदीरा समोर, स्टेशन रोड,श्रीरामपूर फोन नं – ९८५०१४६०७४ ई मेल – vivekrao@gmail.com काच,मेटल,प्लॅस्टिक,अशा सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळतील तसेच वेगवेगळ्या प्रकाराचे रुमाल मिळतील वेळ – स.९. ते संध्या....

708 total views, 0 views today

सोनी बँगल्स् स्टोअर्स (होलसेल व्यापारी)

मालकाचे नाव  –  हरेंद्र गुप्ता पत्ता –  इंदिरा कॉम्प्लेक्स , क्रॉस मेनरोड, रंगोली समोर, श्रीरामपूर फोन नं  –  ९४२२७२८३८८  ०२४२२-२२२०४४ ई-मेल – harendrag69@gmail.com काच, प्लॅस्टिक, रबर, मेटल, बँटेक्स्र् पायल सर्व प्रकाराच्या बांगड्या मिळेल. वेळ...

772 total views, 0 views today

न्यु महाराष्ट्र बँगल्स

मालकाचे नाव – बाळकृष्ण शंकरराव शिंगारे पत्ता – राम मंदीर चौक वार्ड नं ५, श्रीरामपूर फोन नं – ८८५६८१३१०० , ९८६०९८४५७५ वेळ – स.९ ते संध्या.९ पर्यंत काचेच्या बांगड्या ,मेटल , बेनटेक्स , बांगड्या...

775 total views, 0 views today