Medical

प्रेम एजन्सी मेडिकल

मालकाचे नाव – प्रविण पारख पत्ता- शिवाजी रोड, श्रीरामपूर सर्व प्रकारचे औषधे मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. फोन नं – ८९८३८१८५८४, ९९८३५९८५८४. दुकानाची वेळ – स. ८.०० ते संध्या. – ९.०० 983 total views, no views today

983 total views, no views today

नवकार मेडिकल अॅण्ड आॅप्टीकल्स

मालकाचे नाव – अतुल अशोकलाल कोठारी पत्ता – गिरमे चौक, शिवाजी रोड, श्रीरामपूर सर्व प्रकारचे अौषधे , व नबंरचे चष्मे तयार  करुन मिळतील मोबाईल नं. –  9422946020, 22422-226001  वेळ – स. 9.30 ते संध्या....

1,325 total views, no views today

चिरायू मेडिकल अॅण्ड जनरल स्टोअर

मालकाचे नाव – नितीन रमेश देशमुख पत्ता – शिवाजी रोड काॅर्नर , गिरमे चौक , श्रीरामपूर सर्व प्रकारचे अौषधे मिळतील, स्पेशली सर्व मुलांचे  अौषधे मिळतील मोबाईल नं – 9226792166 ई-मेल – nitinrdeshmukh127@gmail.com दुकानाची वेळ...

1,336 total views, no views today

सेठी मेडीकल स्टोअर

मालकाचे नाव – कुलवंतसिंग सेठी          पत्ता – शाॅप नं.१९,२०, गुरूनानक मार्केट ,गांधी चाैक,श्रीरामपुूर. मोबाईल नं – ९७३०७९८२५९     वेळ – स.९ ते ३ अाणि संध्या. ५ ते १० 1,494 total views,...

1,494 total views, no views today

साधना मेडिकल

मालकाचे नाव- भरत मोतिलाल चुडीवाल मोबाईल नं – ०२४२२-२२३८९७ ई-मेल – bmchudival50@gmail.com पत्ता-शिवाजी रोड, किशोर सेनिल्पेक्स समोर, श्रीरामपुूर. सर्व प्रकारचे अॅलोपॅथिक व आयुर्वेदिक औषधे मिळतील. दुकानाची वेळ – स. ९ ते संध्या . ९.३०...

1,498 total views, no views today

ओम साई मेडिकल अाणि जनरल स्टोअर्स

मालकाचे नाव – संजय जे. नारंग मोबाईल नं – ९८००४६४५४७, ०२४२२-२२९४९५ ई-मेल – Sajay507narang@gmail.com पत्ता – शिवाजी रोड,श्रीरामपुूर. Saf Yeast Dealer,Rehabilitation Aids, Ammonia Powder, Ayurvedic Medicine, All types of Sticks. दुकानाची वेळ – स. ९.३०...

1,510 total views, no views today

श्रीराम एजन्सी

मालकाचे नाव – प्रताप कोठारी मोबाईल नं. – ९८२२४०२२९१ , ९८५००६६८०० ई-मेल – shriram.agency@rediffmail.com पत्ता – प्रगती चेंबर , महावीर पथ , शिवाजी रोड ,श्रीरामपुर सर्व प्रकारचे औषधी , काॅस्मेटीक्स, सर्जीकल , जनरल तसेच कुठल्याही प्रकारची  इमर्जन्सी उपलब्ध...

1,502 total views, no views today

गीता मेडिकल जनरल स्टोअर्स

मालकाचे नाव – दत्तात्रय  भिमराज  व्यवहारे  मोबाईल नं. – ९४२२७२६७१४ ई-मेल – babavyavahare20@gmali.com पत्ता –शिवाजी रोड , नगरपालिका  समोर  श्रीरामपुर. वेळ – स. ९  ते  संध्या. १० 1,498 total views, no views today

1,498 total views, no views today

शालीमार मेडीकल

मालकाचे नाव – फयाज शेख मोबाईल नं. 02422-222949,9960241993 ई-मेल – fayyazshalimar@ gmail.com पत्ता – शिवाजी रोड , श्रीरामपूर. आयुर्वेदिक, युनानी, सर्जिकल , अॅल वेळ – स. १० ते संध्या. ८.०० 1,501 total views, no views...

1,501 total views, no views today

गौरव मेडीकल

मालकाचे नाव – विपीन हिरालाल चुडिवाल. मोबाईल नं. –९८२२६०७२४१, ९४२२७२७८९१, ०२४२२-२२५६९६. ई-मेल – vchadiwal@gmail.com पत्ता – वेस्टन हाईटस् , शॉप नं. १, शिवाजी रोड ,श्रीरामपुर सर्व प्रकारचे औषधी , काॅसमेटीक्स, सर्जीकल , जनरल तसेच...

1,497 total views, no views today