बुवा हलवाई

मालकाचे नाव  –  चंद्रकांत निवृत्ती क्षिरसागर पत्ता  –  मेनरोड, श्रीरामपूर  सर्व प्रकारचे स्वीट्स व नाष्ट्याचे पदार्थ मिळतील फोन नं –  ९८२२२४४६३०  , ०२४२२-२२२१९१ वेळ –  स. ७.३० ते संध्या ९ पर्यत 885 total views, no...

885 total views, no views today

दत्त भुवन

मालकाचे नाव – योगेश रमेश वैद्य मोबाईल नं. ९१४५७८९४१८ पत्ता – मेन रोड, किशोर टॉकी शेजारी पुरीभाजी, मिसळ, पापडी, वडापाव, डोसा, जिलेबी उपवासाचे पदार्थ. वेळ – स. ७ ते संध्या. ७.३० 895 total views, no...

895 total views, no views today