पाठक क्लासेस

शिक्षकाचे नाव – पाठक साईनाथ बाळनाथ. मोबाईल नं – ९७६७२६७४३१ , ९०२८८१९०१८. ई-मेल – pthakclasses2010@gmail.com पत्ता – शाखा नं १ – मार्केटयार्डच्या मागे, शेळके हॉस्पिटल रोड, वार्ड नं.७, श्रीरामपूर. शाखा नं २ – मातृछाया हौसिंग सोसायटी,...

518 total views, no views today

फ्रेंच बेसिक कोर्स

शिक्षकाचे नाव – कोऱ्हाळे मोहन रमेश. मोबाईल नं. – ८६०५०१७५८५. ई-मेल – korhalemr@gmail.com पत्ता – मार्केट यार्ड, खंडोबा मंदिरा जवळ, श्रीरामपूर. येथे फ्रेंच भाषेचे संपुर्ण ज्ञान मिळेल. टिप – आता फ्रेंच भाषा शिकण्यासाठी पुणे...

522 total views, no views today